Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymuje w obrocie lek z paracetamolem. Powodem są nieprawidłowości jakościowe, które mogą być zagrożeniem dla pacjentów. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

W wydanym komunikacie GIF poinformował, że wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie Paracetamol Aflofarm (Paracetamolum) zawiesina doustna, 120 mg/5 ml, 1 butelka 100 ml GTIN 05909991076115

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie kierownika hurtowni farmaceutycznej Centrum Dystrybucji Leków z siedzibą w Gdańsku dotyczące podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych dla tego produktu leczniczego.

Powodem zgłoszenia był zidentyfikowany w znajdujących się na stanie magazynowym hurtowni opakowaniach produktu osad na dnie butelek, który mimo energicznego wytrząsania nie ulegał ujednoliceniu tak, aby powstała jednorodna zawiesina

Chodzi o następujące serie:

  • numer serii: 04AF0622, data ważności: 30.06.2025 
  • numer serii: 01AF1122, data ważności: 30.11.2025 
  • numer serii: 01AF1022, data ważności: 31.10.2025
  • numer serii: 02AF1022, data ważności: 31.10.2025 
  • numer serii: 01AF0222, data ważności: 28.02.2025 

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.