W marcu ruszy ogólnopolska debata, która ma wypracować strategię zmian w systemie ochrony zdrowia na kolejne lata - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział wsparcie szkolenia podyplomowego wszystkich zawodów medycznych.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Jakub Kamiński /PAP

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego minister Szumowski przedstawił informację na temat sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Powiedział, że prawdopodobnie już w marcu rozpocznie się ogólnopolska debata o zdrowiu, której efektem ma być "strategia zmian w systemie ochrony zdrowia na lat: 15, 20, 30; która pozwoli wypracować konkretne rekomendacje dla ministra zdrowia przyszłej kadencji". Mam nadzieję, że zakończymy tę debatę do końca roku albo na wiosnę 2019 r. - zauważył.

Minister podkreślił, że chce, by w takiej debacie uczestniczyli wszyscy interesariusze ochrony zdrowia: pacjenci, pracownicy systemu ochrony zdrowia, eksperci, pracodawcy, samorządy i przedstawiciele rządu.

Szumowski mówił też o współpracy ze związkiem i samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. Myślę, że jest to obszar jeszcze bardziej krytyczny niż obszar lekarzy w Polsce, dlatego że struktura demograficzna pracowników jest tak zła, że za 10 lat możemy się obudzić w ogóle bez pielęgniarek i położnych w Polsce - powiedział. Zapewnił, że resort wspólnie z organizacjami zrzeszającymi pielęgniarki i położne będzie starało się wypracować mechanizmy, które zwiększą liczbę osób rozpoczynających kształcenie w tych zawodach. Chce także uruchomić studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w kolejnych miejscowościach, by zmniejszyć koszty, jakie studenci ponoszą w związku z dojazdem na uczelnię i zakwaterowaniem.

Szumowski powiedział, że jest zwolennikiem tego, by określić dokładnie potrzeby kadrowe w opiece zdrowotnej: lekarzy, pielęgniarek, ale i innych zawodów medycznych, w tym - sekretarek medycznych, których zadaniem byłoby zdjęcie obowiązków biurokratycznych ciążących obecnie na profesjonalistach medycznych.

Minister podkreślał potrzebę uszczelnienia systemu ochrony zdrowia, m.in. poprzez tworzenie mechanizmów promujących grupy zakupowe tworzone przez szpitale i walkę z nielegalnym wywozem leków za granicę. Szumowski informował także o działaniach podejmowanych w obszarze informatyzacji. Powiedział, że zgodnie z planem rusza pilotaż e-recepty i do końca roku będzie ona dostępna w całej Polsce.

(MN)