Jest ostateczne porozumienie między dyrekcją a pielęgniarkami Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Podpisano wreszcie po wielu tygodniach aneks.

Przypomnijmy, w lipcu pielęgniarki przez tydzień strajkowały domagając się podwyżek. Strajk zakończono wstępnym porozumieniem, ale diabeł tkwił w szczegółach - te wreszcie dopracowano.

Pielęgniarki mają otrzymać 1000 złotych brutto podwyżki w rozłożeniu na trzy kolejne lata począwszy od przyszłego - po 300, w 2020 - również 300, a w  ostatnim roku 400 złotych. Te pieniądze znajdą się w wynagrodzeniu zasadniczym, więc będą z nich liczone wszelkie pochodne pensji.

Jest jednak jeden problem. Gdyby sytuacja finansowa szpitala się pogorszyła - co zostałoby stwierdzone przez odpowiednie wskaźniki - kwota podwyżek będzie proporcjonalnie zmniejszona, czyli np. jeśli szpital będzie miał gorszą kondycję np. o 5, czy 10 procent, o tyle niższe będą podwyżki.

(nm)