Jest szansa na lepszą opiekę nad chorymi na nowotwór pęcherza moczowego. Coraz bliżej jest wejście w życie kompleksowej opieki nad tą grupą pacjentów. Zakłada ona co najmniej sześć specjalistycznych porad urologa w ciągu roku. Pilotaż opieki może wejść w życie już w połowie roku w wybranych placówkach.

Polskie Towarzystwo Urologiczne zaproponuje większość placówek akademickich i tych regionalnych, w których zarówno wyniki leczenia, jak i liczba wykonywanych operacji świadczą o tym, że te centra są uprawnione do tego, aby krytycznie oceniać te wyniki. Chcielibyśmy, aby było to na początku co najmniej dziesięć placówek. Będziemy usatysfakcjonowani jeśli będzie ich pięć. Będziemy robić wszystko, aby udowodnić, że urologia jest dyscypliną, w którą warto inwestować, która jest w stanie przynieść poprawę jakości systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Cieszę się, że model opieki skoordynowanej spotyka się z życzliwością zarówno ze strony ekipy stanowiącej prawo opieki zdrowotnej w naszym kraju, jak i ekspertów w dziedzinie ochrony zdrowia. Spodziewam się, że starania Polskiego Towarzystwa Urologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie urologii i najpotężniejszych instytucji akademickich w naszym kraju sprawią, że będziemy mogli poszczycić się wnioskami płynącymi z tych konsultacji, których beneficjentami będą chorzy. Polskie Towarzystwo Urologiczne jest na każdym etapie prac gotowe do współpracy w zakresie, jaki Ministerstwo Zdrowia uzna za stosowne- dodaje. 

Projekt kompleksowej opieki nad chorymi na nowotwór pęcherza moczowego przygotowały Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz Fundacja "Eksperci dla zdrowia".

Trzy moduły w ramach świadczenia

Urologia jest dyscypliną chirurgii, u podstaw której leży diagnostyka i leczenie chorych na nieprawidłowości układu moczowego. Dominującą grupę pacjentów stanowią chorzy na raka. To 80 procent trafiających do naszych gabinetów. Z analiz przeprowadzonych przez najpoważniejsze instytucje urologiczne na świecie wynika, że specjalista narządowy, jakim jest urolog, uzyskuje lepsze wyniki leczenia chorych dotkniętych rakiem. Urolog dysponuje bowiem nie tylko pełnym spektrum metod diagnostycznych, ale także potencjałem chirurgicznym umożliwiającym pełne wyleczenie większości chorych, a u pozostałego odsetka - wydłużenie czasu do progresji choroby w dobrej kondycji, czyli przedłużenie życia pacjenta. Rak pęcherza moczowego stanowi drugi co do częstości występowania nowotwór urologiczny, a jego bezwzględny przebieg, a jest to choroba śmiertelna, powinien pozostawać pod kontrolą lekarza urologa - przekonywał w rozmowie z RMF FM profesor Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego i jeden z autorów projektu nowego świadczenia.

Świadczenie zawiera trzy moduły:

  • Pierwszy z nich to leczenie zabiegowe, ustalenie indywidualnego planu leczenia oraz wizyta koordynująca (kontrolna). 
  • Drugi to rehabilitacja realizowana według indywidualnego planu. 
  • Trzeci moduł to urologiczna opieka specjalistyczna zakładająca co najmniej 6 porad specjalistycznych w ciągu roku od momentu rozpoczęcia realizacji świadczenia, w ramach której pacjenci powinni mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z planu opieki nad nim, w oddziale szpitalnym o profilu urologicznym.

Prognozy: coraz więcej zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego

Przewidywany wzrost zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego w ciągu najbliższej dekady o blisko 25% to istotna przesłanka wskazująca na konieczność podjęcia działań zapewniających dostępność do leczenia pacjentom dotkniętych tym schorzeniem. Istnieje konieczność zapewnienia kompleksowego leczenia pacjenta chorego na nowotwór pęcherza moczowego poprzez zmianę organizacji opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem jest tworzenie w zakresie leczenia chirurgicznego specjalistycznych ośrodków leczących określone typy nowotworów, przy których powinny zostać zorganizowane ośrodki chemioterapii i radioterapii - podkreśla urolog profesor Artur Antoniewicz. Będziemy podejmować decyzję opierając się na danych epidemiologicznych z każdego województwa i regionu. Sądzę, że od kilku do kilkunastu ośrodków zostanie wytypowanych - precyzuje profesor Chłosta. 

Opracowanie: