Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z aptek i hurtowni uro-vaxom, czyli lek stosowany w leczeniu zakażeń dróg moczowych.

GIF zdecydował o wycofaniu z obrotu uro-vaxomu w kapsułkach. Decyzja dotyczy leku o numerze serii: 1400245, z datą ważności: 08/2019. 

Producent leku zgłosił GIF wadę jakościową tego lekarstwa. Stwierdzono w nim niezgodną ze specyfikacją zawartość białka.

Uro-Vaxom jest stosowany jako lek wspomagający w leczeniu przewlekłych bakteryjnych zakażeń dróg moczowych.

(m)