Agencja Badań Medycznych we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH uruchamia „Ogólnopolskie Badanie Sero-epidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”. Cel projektu to ocena rzeczywistego rozpowszechnienie wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Dotychczasowe badania pokazują, że Covid-19 w około 20-30% przypadków przebiega bezobjawowo.

zdj. ilustracyjne /Pixabay

Projekt pod kierownictwem profesora Grzegorza Juszczyka pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jaki jest rzeczywisty odsetek populacji w Polsce, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i posiada odporność przeciwko tej chorobie. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie badań seroepidemiologicznych, polegających na wykonaniu w badanej grupie testu z krwi w kierunku przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Dzięki porównaniu odsetka osób, u których wykrywa się przeciwciała ze wskaźnikiem liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń w odniesieniu do populacji (zapadalność skumulowana) będzie możliwe określenie liczby nierozpoznanych zakażeń. W większości krajów i regionów, w których wykonano takie badania, szacowny odsetek nierozpoznanych zakażeń waha się nawet od 95% do prawie 99%

Prawdziwy odsetek zakażeń

Oszacowanie prawdziwego odsetka zakażeń SARS-CoV-2 w populacji pozwali epidemiologom lepiej modelować przebieg epidemii. Duży odsetek uodpornionych spowalnia szerzenie się wirusa, a zatem umożliwia większą kontrolę nad epidemią, a co za tym idzie podejmowanie ważnych postanowień organizacyjnych i luzowanie restrykcji. Bez tej informacji decyzje o ewentualnych obostrzeniach muszą być podejmowane w oparciu o bardziej pesymistyczne prognozy. 

Badanie OBSER-CO będzie realizowanie w trzech turach. 

W dwóch pierwszych turach (marzec i lipiec 2021) przebadanych zostanie po 11850 osób z wszystkich województw i grup wieku. W trzeciej turze (grudzień 2021 / styczeń 2022) - 6300 osób powyżej 60 roku życia. W ankiecie towarzyszącej badaniu krwi zbierane będą dane dotyczące między innymi informacji o poprzednim zachorowaniu lub kontakcie z osobą zakażoną, sposobu świadczenia pracy, stosowania się do zaleceń, czy udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych.  

Badanie oceni również stan zaszczepienia w różnych grupach, między innymi w odniesieniu do grup zawodowych i innych czynników, uzupełniając tym samym rutynową sprawozdawczość dotyczącą szczepień.

Dane uzyskane w projekcie NIZP-PZH mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat utrzymywania się odporności po naturalnym zakażeniu SARS-CoV-2, najczęściej występujących narażeń na zakażenie oraz na temat wytwarzania i utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu.