Komórki odpornościowe w organizmach niemal wszystkich osób, które przechorowały koronawirusa utrzymują się wiele miesięcy, a może nawet lat po zakażeniu - twierdzą amerykańscy naukowcy z Jolla Institute for Immunology. Swoje odkrycie opublikowali w czasopiśmie „Science”.

Spadek przeciwciał nie oznacza braku odporności

Nowe badanie przeprowadzane przez naukowców pomaga wyjaśnić, dlaczego po danym czasie od zakażenia następuje spadek przeciwciał zwalczających Covid-19. Ten spadek jest całkiem normalny, liczba przeciwciał spada, do momentu, w którym osiąga stan ustalony. Okazuje się jednak, że ten spadek wcale nie oznacza, że organizm przestaje się bronić przed ponowną infekcją.

Naukowcy odkryli, że przeciwciała specyficzne dla wirusa utrzymują się w krwiobiegu miesiące po zakażeniu. Co ważne, organizm ma również gotowe komórki odpornościowe zwane komórkami pamięci B. Jeśli dana osoba ponownie napotka SARS-CoV-2, komórki pamięci mogą się reaktywować i wytwarzać przeciwciała, by ponownie zwalczyć infekcję.

Wzrost odporności pół roku po zakażeniu

Ku zaskoczeniu naukowców okazało się, że 6 miesięcy po zakażeniu limfocyty pamięci B odpowiadające za walkę z infekcją wzrosły we krwi u osób, które przechorowały Covid-19.

Te osoby, miały także armię komórek T gotowych do walki z reinfekcją. Zarówno te komórki jak i komórki pomocnicze pozostawały gotowe do wywołania odpowiedzi immunologicznej, gdyby ponownie wykryły w organizmie SARS-CoV-2. Pozostało również wiele" komórek zabójców", gotowych do zniszczenia zainfekowanych komórek i zatrzymania ponownej infekcji. Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że układ odpornościowy, chroniący przed infekcją działa także osiem miesięcy po zakażeniu.

Odporność zależy od organizmu

Zespół ostrzega, że odporność ochronna różni się znacznie w zależności od osoby. Niestety osoby ze słabą pamięcią immunologiczną mogą być podatne na nawrót COVID-19 w przyszłości. Mogą też częściej zarażać chorobą innych.

W nadchodzących miesiącach, naukowcy będą kontynuować analizę próbek pobranych od pacjentów z Covid-19, by śledzić ich odporność do 18 miesięcy po wystąpieniu objawów. Chcą także zbadać odpowiedź immunologiczną nie tylko po naturalnym zakażeniu, ale także po szczepieniu. Zespół pracuje również nad zrozumieniem, w jaki sposób pamięć immunologiczna różni się u osób w różnym wieku i jak może to wpływać na sposób przejścia choroby.

Więcej informacji: Jennifer M. Dan et al, Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection, Science (2021). DOI: 10.1126/science.abf4063