Trwa spór o to, czy farmaceuta w swojej pracy może się powoływać na klauzulę sumienia. Problem pojawił się przy okazji sprzedaży w aptekach tabletki wczesnoporonnej „EllaOne”. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar dostał właśnie odpowiedź w tej sprawie od Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

Konstanty Radziwiłł uważa, że brak unormowań prawnych w tej sprawie "nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia o braku możliwości powoływania się przez farmaceutów na "klauzulę sumienia" i aptekarze mogą w swojej pracy powoływać się na klauzulę".

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o odpowiedź do Ministra Zdrowia po tym, jak dowiedział się, że powstają apteki nieprowadzące sprzedaży środków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujących na "klauzulę sumienia". W ocenie Bodnara takie praktyki pozostają w sprzeczności w obowiązującym prawem i mogą prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

W żadnym akcie prawnym nie ma wprost zapisu, który pozwala farmaceucie na powoływanie się na klauzulę sumienia. Jedynym zapisem, który wspomina o sumieniu farmaceuty jest Kodeks Etyczny Aptekarza, który w 4. punkcie mówi o tym, że farmaceuta musi posiadać wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny Zbigniew Niewójt powołując się na Konstytucję uważa, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy i farmaceuta może odmówić sprzedaży środków antykoncepcyjnych.

>>>CZY FARMACEUTA MOŻE SIĘ POWOŁAĆ NA KLAUZULĘ SUMIENIA?<<<

Równocześnie Niewójt, powołując się na poszanowanie praw jednostki zawartych w Konstytucji, pisze, że każdy pacjent powinien mieć możliwość kupienia środków antykoncepcyjnych. Dlatego uważa, że aptekarz odmawiający sprzedaży tabletek powinien zapewnić sprzedaż środków przez innego farmaceutę. 

Jest też pomysł, żeby uregulować kwestie klauzuli sumienia aptekarzy. Do Sejmu trafił projekt Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, który ma umożliwić farmaceutom powoływanie się na klauzulę sumienia. Posłowie mają zając się tym projektem w listopadzie.

źródło: RPO
(ag)