Główny Inspektor Sanitarny wycofuje z rynku olej z ryżu MI’RA o numerze partii L0041 wyprodukowany dla Italmex. Stwierdzono w nim przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych oraz estry 3-monochloropropanodiolu – wynika z komunikatu sanepidu.

GIS zaznaczył, że konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

"Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2332 ± 676 μg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 7551 ± 1510 μg/kg" - opisał zagrożenie GIS.

Jak podał dalej Italmex Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności przystąpiła do informowania swoich odbiorców o konieczności rozpoczęcia procesu wycofywania produktu z rynku. Jednocześnie udostępniła Państwowej Inspekcji Sanitarnej listę klientów, którzy kupili ten produkt.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego znajdziecie <<< TUTAJ >>>