Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności w związku z stwierdzeniem pałeczek Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj.


Szczegóły dotyczące produktów:

  • Produkt - JAJA KURZE Jaja z chowu klatkowego 10 sztuk, klasa A, klasa wagowa M
  • Data minimalnej trwałości będąca jednocześnie numerem partii: 20.05.2019 (12)
  • Kod na skorupkach jaj: 3-PL14271307
  • Producent - Ferma "Złote Jajko", 09-213 Gozdowo, Bonisław 75
  • Zakład pakowania jaj - Ovos Sp. z o.o., ul. Borek 5, 09-320 Bieżuń, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 14375901

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu - właściwego ze względu na siedzibę producenta, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie - właściwego ze względu na siedzibę zakładu pakowania jaj.

Poinformowany został również "EUROCASH" Spółka Akcyjna, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, w której pobrano próbkę produktu. Spółka uruchomiła procedurę wycofania ww. produktu z obrotu handlowego. Komunikat o konieczności wycofania towaru z wadliwej partii został przekazany również klientom.

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.