Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski trzech serii leku BDS N, stosowanego przy leczeniu astmy.

BDS N jest stosowany do inhalacji ciśnieniowych lub proszkowych wykonywanych w leczeniu astmy oskrzelowej.

GIF zdecydował o wycofaniu trzech serii leku.

BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0, 125 mg/ml:

Numer: 1030318, data ważności: 28.02.2021

BDS N, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml:

Numer: 061218, data ważności: 31.03.2021

Numer: 061318, data ważności: 31.03.2021

GIF zdecydował się na wycofanie leku na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, który stwierdził przekroczenie zawartości zanieczyszczeń.