Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymuje w obrocie na terenie całego kraju dwie serie leku Meprelon. Produkt jest stosowany w leczeniu schorzeń, które wymagają układowego przyjmowania glikokortykosteroidów.

GIF podjął decyzję po otrzymaniu wniosku od podmiotu odpowiedzialnego (SUN-FARM Sp. z o.o.) o wstrzymanie w obrocie dwóch serii produktu. Chodzi o lek Meprelon (Methylprednisoloni natrii succinas), 1000 mg, są to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/infuzji.

Jak poinformowano, istnieje ryzyko niespełnienia wymagań jakościowych rozpuszczalnika do sporządzania roztworu.

Wstrzymane serie:
- 161107/160802 z datą ważności do listopada 2021 roku;
- 170303/160802 z datą ważności do marca 2022 roku.

Meprelon jest stosowany w leczeniu schorzeń, które wymagają układowego przyjmowania glikokortykosteroidów. W zależności od objawów i nasilenia należą do nich: zapalne i układowe choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, stany alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, ciężka postać astmy, odrzucenie przeszczepu.

(ł)