Od 4 maja 2019 r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych po raz pierwszy – przypomina Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może dotyczyć całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko wybranej jej części. Dokumenty, o których będzie mowa we wniosku będą wydane przez placówkę bezpłatnie.

Placówka medyczna jest zobowiązana do bezpłatnego udostępnienia dokumentacji medycznej za każdym razem, kiedy wniosek dotyczy dokumentów, których pacjent wcześniej nie otrzymał.

Rzecznik Praw Pacjenta deklaruje, że będzie monitorował stosowanie przez placówki medyczne nowych przepisów w tej sprawie. Chmielowiec zapowiada, że nierespektowanie tego prawa będzie rozpatrywane jako praktyka naruszająca zbiorowe prawa pacjentów.