Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące żywności. Jak podał GIS na swoich stronach internetowych, w próbkach środowiskowych fermy drobiu wykryto pałeczki Salmonelli Enteritidis. W związku z tym Inspektorat wycofuje ze sprzedaży część partii jaj. Które? Sprawdź.

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych w ramach badania urzędowego kurnika K2 w podmiocie Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341.

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii nie ma jednoznacznego dowodu, iż jaja pochodzące z ww. gospodarstwa nie były skażone pałeczkami Salmonella, co stanowić może potencjalne ryzyko dla konsumentów.

W związku z tym podmiot odpowiedzialny za pakowanie jaj i wprowadzenie ich do obrotu zdecydował o konieczności wycofania jaj z obrotu.

Szczegóły dotyczące wycofywanych jaj:

Producent - Ferma Drobiu Piotr Gościniak, ul. Słoneczna 49, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211341

Zakład pakowania jaj - Jantex Polska Sp. z o.o., Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30255916

Produkt - Jaja

 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10,  marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 26.12.2019
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 27.12.2019
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 30.12.2019
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 31.12.2019
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 20, marka MOJA KURKA, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 01.01.2020
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa L, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020
 • Jaja z chowu ściółkowego klasa A, klasa wagowa M, sztuk 10, marka JANTEX, kod producenta na skorupce jaja: 2PL30211341, numer partii/ termin przydatności do spożycia: 03.01.2020

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Podmiot Jantex Polska Sp. z o.o. przedstawił Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Środzie Wielkopolskiej listę odbiorców jaj objętych wycofywaniem i podjął działania związane z wycofaniem jaj od odbiorców i przekazania ich do utylizacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania przedmiotowych jaj od odbiorców detalicznych.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Jak ustrzec się przed salmonellą?

Najwięcej bakterii salmonelli jest na skorupkach jaj. Stamtąd, po rozbiciu jajka, mogą przeniknąć do środka potrawy. Pamiętajcie, przed rozbiciem, jajka trzeba je włożyć na 10 sekund do wrzącej wody. To wystarczy by zabić bakterie.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

 • Pałeczki salmonelli giną w temperaturze 60-65°C, można więc uniknąć zatrucia podgrzewając potrawy. Wystarczy produkty ugotować, upiec, czy usmażyć.
 • Jaja przyniesione do domu trzeba sparzyć wrzątkiem i dopiero wówczas przełożyć do odpowiedniej kieszeni lodówki.
 • Opakowanie po jajkach trzeba, najlepiej od razu, wyrzucić.
 • Warto wydzielić miejsce w lodówce na surowy drób, mięso i jaja tak, aby nie stykały się z innymi produktami. 
 • Drobiowe surowe mięso (także mielone) trzeba przechowywać tylko szczelnie zapakowane.
 • Mięso drobiowe, które jest niedopieczone, niedosmażone też może być źródłem zakażenia. 
 • Przechowywanie żywności w niskiej temperaturze, zapobiegamy rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności. Drób, mięso i ryby powinniśmy rozmrażać tylko wtedy, kiedy chcemy od razu je przygotować.
 • Po użyciu deski i noży do krojenia mięsa powinniśmy je dokładnie wymyć i wyparzyć. Najpraktyczniejsze są deski plastikowe, drewniane mogą być siedliskiem salmonelli.