Pałeczki salmonelli wykryto na powierzchni jaj. To efekt kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Chodzi o świeże Jaja "Ferma Drobiu Józef Kaczała" pakowane po 10 szt.

Po kontrolach GIS-u i badaniach laboratoryjnych, wykryto obecność bakterii Salmonella spp. na powierzchni skorupek jaj w 3 z 5 badanych próbek. Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt - Świeże jaja "Ferma Drobiu Józef Kaczała" klasa A, klasa wagowa L, 10 szt.

Kod na skorupkach jaj - 2PL 02141304

Nr partii/ termin przydatności do spożycia: 28.09.2020 r.

Producent - Fermy Drobiu Józef Kaczała, Sokołowice 90A, 56-400 Oleśnica, WNI PL 02141304

Numer zakładu pakowania jaj: PL 02145906

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerach partii wskazanych w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny