Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii napojów pomarańczowych Orangina Regular i Freeway Orange ze względu na ryzyko przedostania się do produktu drobnych fragmentów plastiku.

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS podał, że firma Refresco Sp. z o.o. poinformowała o prewencyjnym, dobrowolnym wycofaniu z obrotu i od konsumentów wskazanych partii napojów Orangina Regular i Freeway Orange, ze względu na ryzyko przedostania się do produktu drobnych fragmentów plastiku.

Chodzi o trzy produkty. Są to: Orangina Regular, 0,5 L, o numerze partii: 1324534 i minimalnej dacie trwałości: 10.2023 r.; Orangina Regular, 1,4 L, o numerze partii: 1324048 i minimalnej dacie trwałości: 10.2023 r.; Freeway, Orange 20 proc. soku, 2 L, o numerze partii: 1323818 i minimalnej dacie trwałości: 26.08.2023 r.


Producentem napojów jest REFRESCO spółka z o.o. z siedzibą w Kętach, ul. Fabryczna 8, 32-650 Kęty.

Dystrybutorem napoju Orangina Regular jest Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o., a dystrybutorem napoju Freeway Orange jest Lidl sp. z o.o. sp. k.

Napoje wycofane z Lidla

GIS poinformował, że dystrybutor Oranginy w Polsce, we współpracy z producentem, prowadzą proces dobrowolnego wycofania określonych powyżej partii produktu z obrotu i od konsumentów w Polsce. Na stronie internetowej http://orangina.pl/home dystrybutor zamieścił informację dla konsumentów o szczegółach wycofania.

Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezgodności od firmy Refresco sp. z o.o. rozpoczęła procedurę wycofania jednej partii produktu Freeway Orange.

Wycofaniem objęte są wyłącznie produkty z wyżej wymienionych partii.

Organy urzędowej kontroli żywności, we współpracy z podmiotami, prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania.

Nie należy spożywać produktów z partii wskazanych w komunikacie.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.