Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące wycofania ze sklepów sieci Lidl popularnego produktu. Chodzi o partię ziemniaków jadalnych sałatkowych. Jak poinformowano, przyczyną jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu środka ochrony roślin chloroprofamu.

O wycofaniu partii ziemniaków, w których wykryto podwyższony poziom chloroprofamu, Główny Inspektorat Sanitarny poinformował we wtorek 14 marca.

"Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany, że firma Lidl Polska Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi wycofanie wskazanej poniżej partii produktu pn. Ziemniaki jadalne sałatkowe, po otrzymaniu wyników badań, w ramach kontroli właścicielskiej na obecność pestycydów" - czytamy w komunikacie GIS-u.

Te ziemniaki Lidl wycofuje ze sprzedaży

Nazwa produktu: Ziemniaki jadalne sałatkowe 1,5 kg, odmiana PRIMABELLE.

Numer partii: L 09/02.

Zapakowane dla: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., Jankowice ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zakład pakujący: P. P-U-H Awex sp. z o.o. Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Jakie podjęto działania?

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że dystrybutor wdrożył procedurę wycofania wskazanej partii ze sprzedaży ze sklepów na terenie ośmiu województw:

  • łódzkiego,
  • mazowieckiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • świętokrzyskiego,
  • małopolskiego,
  • śląskiego.

Dystrybutor w konkretnych sklepach umieścił ponadto informacje o wycofaniu produktu ze sprzedaży.

Co ważne, klienci mogą zwrócić artykuł w każdym sklepie bez konieczności okazywania paragonu.

W komunikacie poinformowano, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują wycofanie kwestionowanej partii produktu z obrotu w Polsce i prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające.

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że nie należy spożywać ziemniaków z partii wskazanej w komunikacie.

Urząd dodał, że "na podstawie oceny ryzyka uznano, iż spożycie ziemniaków zawierających stwierdzony poziom chloroprofamu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów".

GIS nie ma zamiaru piętnować przedsiębiorców

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością.

Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.

Co to jest chloroprofam?

Chloroprofam jest środkiem regulującym wzrost roślin i herbicydem stosowanym jako środek hamujący kiełkowanie chwastów trawiastych.

Przeznaczeniem chloroprofamu stało się zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka. Zastosowanie środka w przechowalniach ziemniaków miało na celu eliminację nowo powstałych kiełków lub prewencję przed ich powstawaniem. Dzięki temu magazynowane ziemniaki mogły zachować świeżość i wartości odżywcze aż do następnego sezonu.

Na przełomie 2019/2020 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o zakazie stosowania chloroprofamu, a także kilku innych substancji popularnych w rolnictwie.

Przyczyną było ujawnienie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ryzyka zaburzeń hormonalnych u człowieka na skutek nadmiernej absorpcji chloroprofamu przenikającego do pożywienia.