Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu partii buraczków pasteryzowanych produkowanych przez firmę VICTUS. Powodem jest skarga od jednego z konsumentów, który znalazł w buraczkach kawałki szkła.

Etykieta buraczków z partii, w której znaleziono kawałki szkła /GIS /

Produkt, którego dotyczy decyzja, to produkowane przez firmę VICTUS Mielczarek i Kowalska Sp. J. buraczki pasteryzowane wiórki o masie netto 420 g. Numer wycofanej z obrotu partii to 25.08.2022/A, a data minimalnej trwałości to 25.08.2022. 

Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że nie należy jeść buraczków z partii, której dotyczy ostrzeżenie.

GIS podaje, że producent poinformował swoich odbiorców o konieczności wycofania z obrotu zakwestionowanej partii buraczków. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują ten proces.