Przed spożywaniem jednej partii oleju z nasion gorczycy przestrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Zawierał niedopuszczalny poziom kwasu erukowego.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kwasu erukowego w oleju z nasion gorczycy (tłoczony na zimno, 100%, 250 ml).

W ocenie ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, produkt ten należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma FSF OLEJ Sp. z o.o. rozpoczęła proces wycofania powyższego produktu z rynku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.