Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega – stwierdzono obecność pochodnych syldenafilu. Jak czytamy w komunikacie substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne.

W próbce produktu badanego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzono obecność pochodnych syldenafilu. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt - "Power Man" suplement diety 1 tabletka

Producent - Svenska Naturprodukter AB, Box 4059, 11452 Stockholm, Szwecja

Dystrybutor - MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa

Numer partii: 2018017

Data minimalnej trwałości: 04.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Ze względu na deklarowane pochodzenie produktu (Szwecja) informacje w tej sprawie zostały zgłoszone do europejskiego systemu RASFF. Z informacji uzyskanych od władz Szwecji wynika, że podmiot Svenska Naturprodukter AB, Box 4059, 11452 Stockholm, nie prowadzi legalnej działalności w Szwecji - nie jest zarejestrowany jako podmiot branży spożywczej.

Podobna sytuacja dotyczy polskiego podmiotu odpowiadającego za dystrybucję tj. MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa, który także nie jest zarejestrowany jako podmiot branży spożywczej. Dotychczas nie udało się nawiązać kontaktu z przedstawicielem ww. firmy.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu. Ze względu na nielegalną działalność dystrybutora tj. MAXON ul. Suwalska 10 lok. 26, 03-352 Warszawa nie zaleca się również spożywania innych produktów wprowadzanych do obrotu w Polsce przez tę firmę.WIĘCEJ KOMUNIKATÓW I OSTRZEŻEŃ ZNAJDZIESZ TUTAJ>>>