Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące wykrycia substancji alergennej - dwutlenku siarki w „Papryce słodkiej konserwowej". Ostrzeżenie zostało wydane, ponieważ etykieta produktu nie zawiera informacji o obecności tej substancji.

 

W produkcie zbadanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono zawartość ogólnego dwutlenku siarki (E 220) na poziomie 16 ± 2 mg/kg. Na etykiecie produktu nie umieszczono odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego - dwutlenku siarki.

Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Produkt: Papryka słodka konserwowa o smaku łagodnym
  • Producent: Z.P.H. Ptak Józef Ptak, Więcki, ul. Akacjowa 5, 42-110 Popów
  • Numer partii: 23.02.2020
  • Data minimalnej trwałości: 23.02.2020

Jak czytamy  w komunikacie GIS, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z producentem w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie, do którego zgodnie z deklaracją producenta związek ten (i jego pochodne) nie jest dodawany.

Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanego w komunikacie produktu.