Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące produktu do kontaktu z żywnością. Chodzi o łyżki szymówki, przez które „migrują pierwszorzędowe aminy aromatyczne”. Te związki chemiczne mogą być groźne dla zdrowia.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z badanych próbek łyżki szumówki.

Spożycie żywności zanieczyszczonej tymi związkami chemicznymi może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt - Łyżka Szumówka

Numer partii: Lot No: 07/2019

Kod kreskowy: 3245676703320

Dystrybutor : AUCHAN POLSKA Sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

Firma AUCHAN wszczęła procedurę wycofania. W każdym sklepie sieci zostaną umieszczone informacje o możliwości zwrotu przedmiotowego produktu.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.