Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu serię leku Mitomycin Accord. Jak poinformowano – decyzja została podjęta z powodu wady jakościowej produktu.

Jak czytamy w komunikacie "Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła informacja od podmiotu odpowiedzialnego o otrzymaniu reklamacji jakościowej ww. serii związanej z brakiem możliwości rozpuszczenia proszku. Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i szacowanego ryzyka podmiot odpowiedzialny poinformował o wycofaniu z obrotu przedmiotowej serii produktu leczniczego".

Wycofana seria:

numer serii: PY04718, data ważności: 06.2021

Mitomycin Accord  używany jest w leczeniu paliatywnym nowotworów. Jako chemioterapia jednolekowa albo jako składnik schematów wielolekowych w leczeniu zaawansowanego przerzutowego raka żołądka, zaawansowanego i/lub przerzutowego raka piersi.

WIĘCEJ KOMUNIKATÓW I OSTRZEŻEŃ ZNAJDZIESZ TUTAJ