Wielu pacjentów traktuje Szpitalny Oddział Ratunkowy jak przychodnię. To - zdaniem lekarzy - jeden z powodów przepełnienia SOR-ów. Dlatego przypominamy jakie sprawy można załatwić w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jaki jest zakres świadczeń udzielanych przez lekarza POZ, a jaki przez położną lub pielęgniarkę? Kto może odebrać wyniki badań zlecone przez lekarza POZ?

Od lekarza POZ pacjenci otrzymują:

 • poradę w warunkach ambulatoryjnych lub domowych (w przypadkach uzasadnionych medycznie),
 • poradę patronażową oraz badania bilansowe, w tym przesiewowe (dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia),
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • leczenie z zapewnieniem diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nie obrazowej (EKG, RTG, USG),
 • szczepienia ochronne (obowiązkowe, zalecane),
 • skierowania do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczenia i zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • zlecenie na transport sanitarny (z podaniem kto zrealizuje przewóz).

Pielęgniarka POZ, czyli kto?

Praca pielęgniarki POZ obejmuje świadczenia profilaktyczne, lecznicze, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, co oznacza m.in.:

 • wizyty patronażowe w 3. i 4. miesiącu życia,
 • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia oraz w wieku 2, 4 i 5 lat,
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy POZ oraz pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, także w domu pacjenta.

Czym zajmuje się położna POZ?

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Do jej obowiązków należą m.in.:

 • edukacja przedporodowa od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,
 • wizyty patronażowe do ukończenia przez niemowlę 2. miesiąca życia,
 • pomoc kobietom po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznych (od wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej).

Masz problem z wyjęciem kleszcza lub drzazgi? W POZ uzyskasz pomoc

Gabinet pielęgniarki zgodnie z przepisami powinien być wyposażony w zestaw do wykonania opatrunków i podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych oraz pakiety odkażające i dezynfekcyjne. Zabiegi te mieszczą się więc w zakresie obowiązków pielęgniarki POZ.

Potrzebuję recept na leki przyjmowane przewlekle. Czy muszę się umówić na wizytę?

Nie. Lekarz może wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia bez badania pacjenta. Jest jednak warunek: musi to być uzasadnione stanem zdrowia pacjenta udokumentowanym w jego kartotece. Tak wystawione recepty mogą być przekazane przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej - wydruku.

Czy mogę odebrać wyniki badań zlecone przez lekarza POZ bez umawiania się na wizytę?

Wyniki badań należą do dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo dostępu do swojej kartoteki. Może też upoważnić do tego osoby trzecie. Upoważnienie na piśmie powinno zostać sporządzone w obecności pracownika placówki POZ i dołączone do kartoteki pacjenta.

Źródło: Medycyna Praktyczna