Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. To nie to samo, co nagłe zachorowanie, czy pogorszenie stanu zdrowia. Przeczytajcie, kiedy wizyta na SORze jest uzasadniona.

Za stan nagły, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych oraz leczenia uważa się m.in.:

 • utratę przytomności,
 • napad drgawek,
 • uporczywe wymioty,
 • nasiloną duszność,
 • silny ból głowy,
 • nagły, silny ból brzucha,
 • nagły i ostry ból w klatce piersiowej,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych,
 • uraz,
 • zatrucie.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, należy się zgłosić do punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Jaką pomoc zapewnia Szpitalny Oddział Ratunkowy?

Na szpitalnym oddziale ratunkowym pacjent otrzymuje wstępną diagnozę i leczenie stabilizujące funkcje życiowe. Jeśli pacjent wymaga dalszego leczenia, przekazywany jest na odpowiedni oddział albo transportowany do innej specjalistycznej placówki medycznej.

W jakiej kolejności udzielana jest pomoc na SOR-ze?

Segregację medyczną pacjentów (zwaną też triażem, od fr. triage - segregowanie, sortowanie) przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz na podstawie wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjentom przydziela się kategorie stopnia pilności udzielenia pomocy. Każda ma swój kolor. Co oznaczają?

 • Czerwony - natychmiastowy kontakt z lekarzem.
 • Pomarańczowy - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut.
 • Żółty - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut.
 • Zielony - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut.
 • Niebieski - czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.Osoby, którym przypisano kolor zielony lub niebieski mogą być kierowane do placówki POZ lub punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Lekarze jakich specjalności przyjmują na SOR-ze?

SOR może działać w placówkach, w których znajduje się co najmniej:

 • oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową,
 • oddział chorób wewnętrznych,
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
 • pracownia diagnostyki obrazowej.

  źródło: Medycyna Praktyczna