Wachlarz badań diagnostycznych, które możesz zrobić u lekarza rodzinnego jest bardzo szeroki. Z artykułu dowiesz się też czy lekarz POZ może wykonać np. badanie piersi?

zdj. ilustracyjne /Marcin Czarnobilski /Grafika RMF FM

Jakie badania może zlecić lekarz pierwszego kontaktu?

Hematologiczne:

morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,

morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

retikulocyty,

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Biochemiczne i immunochemiczne:

sód,

potas,

wapń zjonizowany,

żelazo,

żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC),

stężenie transferyny,

stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),

mocznik,

kreatynina,

glukoza,

test obciążenia glukozą,

białko całkowite,

proteinogram,

albumina,

białko C-reaktywne (CRP),

kwas moczowy,

cholesterol całkowity,

cholesterol-HDL,

cholesterol-LDL,

triglicerydy (TG),

bilirubina całkowita,

bilirubina bezpośrednia,

fosfataza alkaliczna (ALP),

aminotransferaza asparaginianowa (AST),

aminotransferaza alaninowa (ALT),

gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),

amylaza,

kinaza kreatynowa (CK),

fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

czynnik reumatoidalny (RF),

miano antystreptolizyn O (ASO),

hormon tyreotropowy (TSH),

antygen HBs-AgHBs,

VDRL,

FT3,

FT4,

PSA - antygen swoisty dla stercza całkowity.

Moczu:

ogólne z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

ilościowe oznaczanie białka,

ilościowe oznaczanie glukozy,

ilościowe oznaczanie wapnia,

ilościowe oznaczanie amylazy.

Kału:

ogólne,

pasożyty,

krew utajona - metodą immunochemiczną.

Układu krzepnięcia:

wskaźnik protrombinowy (INR),

czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

fibrynogen.

Mikrobiologiczne:

posiew moczu z antybiogramem,

posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Diagnostyka ultrasonograficzna:

USG tarczycy i przytarczyc,

USG ślinianek,

USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,

USG węzłów chłonnych.

Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne:

klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,

kostne - w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,

czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,

przeglądowe jamy brzusznej.

Endoskopowe:

gastroskopia,

kolonoskopia.

Czy lekarz POZ może wykonać badanie piersi?

Uprawnieni do tego są wszyscy lekarze. Zdaniem ekspertów badanie to powinno być wykonywane regularnie u kobiet po 35. roku życia.

Czy lekarz POZ może wykonać badanie per rectum?

Tak. W opinii specjalistów, po przekroczeniu przez pacjentki i pacjentów 45. roku życia badanie to powinno się wykonywać standardowo.

Źródło: Medycyna Praktyczna / Autor: Ewa Stanek-Misiąg