Zapisz, jakie przyjmujesz leki. I jakie masz niepokojące objawy. To część podpowiedzi, jak przygotować się do teleporady z poradnika wydanego przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej. Właśnie konsultacje z lekarzem na odległość i zdalne skierowania na test na koronawirusa to jeden z elementów walki z epidemią.

Lekarze rodzinni podpowiadają, żeby przed teleporadą zmierzyć sobie temperaturę, upewnić się, czy znamy swój numer PESEL i przygotować wyniki badań z ostatnich tygodni. Warto też, aby osobie starszej w trakcie teleporady towarzyszyła bliska osoba, która na przykład pomoże zapisać zalecenia lekarza. Medycy apelują, aby nie mieć obaw, gdy okaże się, że porada na odległość jest niewystarczająca i lekarza trzeba odwiedzić osobiście. Zapewniają przy tym, że miejsce kontaktu jest dezynfekowane, personel medyczny pracuje w środkach ochronnych, a gabinet lekarski nawet w czasie epidemii jest bezpieczny dla pacjenta.

Dla pacjentów, którzy obawiają się o swoje zdrowie i spotykają się z utrudnionym kontaktem z opieką zdrowotną powstała nowa forma kontaktu z lekarzem, jaką jest teleporada. Teleporada udzielona w sposób prawidłowy, jest korzystnym narzędziem dla pacjenta, zwłaszcza chorego przewlekle, który może skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym wyniki badań, omówić niepokojące objawy lub ustalić termin wizyty osobistej, jeżeli zachodzi taka konieczność. Ważne jest, żeby do tej formy kontaktu zarówno pacjent, jak i lekarz dobrze się przygotowali - podkreśla dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

W ramach kampanii "Badaj Się i Lecz" powstał materiał edukacyjny, który ma ułatwić pacjentowi przygotowanie się do teleporady. Przede wszystkim należy przed rozmową zapisać:

niepokojące objawy - czy, jakie, kiedy, z jakim nasileniem oraz w jakich okolicznościach występują,

przyjmowane leki - jakie i w jakich dawkach są przyjmowane przewlekle, czy były jakieś leki przyjmowane doraźnie, zapotrzebowanie na lekarstwa, które się skończyły (na jakie, w jakiej dawce).

W trakcie teleporady lekarz może zapytać o numer PESEL, ostatnie wyniki badań, pomiar temperatury ciała czy ciśnienia tętniczego, dlatego warto przygotować również te informacje. W poradniku czytamy, że podczas rozmowy z lekarzem należy rzeczowo i wyczerpującoodpowiadać na jego pytania, nie pomijając żadnych faktów, ani szczegółów - nawet jeżeli wydają się błahe, mogą mieć znaczenie przy postawieniu diagnozy.

W trakcie teleporady lekarz może poprosić pacjenta o samobadanie - należy je wtedy wykonać pod kierunkiem lekarza i zgodnie z jego wskazówkami. Podczas teleporady możliwa jest obecność osoby bliskiej, która np. pomoże zapisać zalecenia lekarza. Na podstawie teleporady i informacji, które pacjent przekaże lekarzowi może on wystawić e-receptę, skierowanie na dalsze badania diagnostyczne lub zapotrzebowanie na wyroby medyczne albo e-zwolnienie, które będzie skierowane bezpośrednio do ZUS.

Jeżeli lekarz uzna, że nie będzie w stanie pomóc w trakcie wizyty na odległość, może poprosić o zgłoszenie się na tradycyjną wizytę w placówce ochrony zdrowia. Nie należy się jej obawiać - personel medyczny w ośrodkach opieki zdrowotnej dba o to, aby wizyty mogły odbywać się w bezpieczny sposób.

Proszę się nie obawiać wizyt w placówkach ochrony zdrowia. Personel medyczny pracuje w środkach ochrony osobistej, miejsce kontaktu jest dezynfekowane, a pacjenci są proszeni o wizyty w maseczkach i o dezynfekowanie dłoni. Staramy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Jeśli występują jakieś objawy, które niepokoją pacjenta, jakieś sytuacje, których wcześniej nie było i należałoby je skonsultować, proszę odwiedzać gabinety swoich lekarzy rodzinnych czy lekarzy POZ. Pandemia nie skończy się ani jutro, ani za tydzień. Będziemy musieli z nią żyć jeszcze przez jakiś czas, dlatego nie warto zwlekać z leczeniem. Musimy zrobić wszystko, żeby choroby przewlekłe były diagnozowane i leczone, niezależnie od tego jak długo jeszcze będzie trwała pandemia. My - lekarze rodzinni, staramy się zapewnić jak najlepszą opiekę wszystkim pacjentom - dodaje dr Agnieszka Mastalerz-Migas. 

 

Opracowanie: