​Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymuje obrót czterech serii leku Ketotifen WZF. To preparat antyhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym. Medykament często jest stosowany u dzieci.

zdjęcie ilustracyjne /Unsplash.com /Internet

Ketotifen WZF to lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym. Wycofane serie preparatu to:

- 01LF0616 (data ważności 06.2021)
- 01LF1216 (data ważności 12.2021)
- 01LF0317 (data ważności 03.2022)
- 01LF0617 (data ważności 03.2022).

O wycofanie tych serii zwrócił się do GIF producent leku. Pozostałe serie są w obrocie.

Ketotifen WZF jest lekiem antyalergiczny. Łagodzi objawy takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, zmiany skórne. Hamuje także rozwój nadreaktywności oskrzeli i jest stosowany w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje miesięcznie średnio kilka decyzji o wycofaniu poszczególnych serii jakiegoś leku z obrotu, najczęściej na wniosek producenta.

Producenci leków mają obowiązek rygorystycznego dotrzymywania zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym parametrów jakości tych produktów. Zgłaszając lek do rejestracji, producent przedstawia dokładną specyfikację tego preparatu. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych w specyfikacji parametrów, producenci występują z wnioskiem o wycofanie lub wstrzymanie w obrocie.

(mc)