Najwyższa Izba Kontroli skontroluje Centrum Cyklotronowe w Krakowie-Bronowicach – ośrodek naukowy, a jednocześnie jedyne miejsce w Polsce, gdzie możliwe jest leczenie protonami nowotworów zlokalizowanych w trudno dostępnych częściach ciała. Z terapii nie korzystają dzieci.

Chcemy sprawdzić, jak funkcjonuje centrum, czy są jakieś bariery w stuprocentowym wykorzystaniu jego potencjału, a jeżeli są - to na czym polegają. Kontrola jest planowana na pierwszą połowę tego roku, z naszej inicjatywy. W tej chwili przygotowujemy plan kontroli - powiedział Wojciech Dudek z delegatury NIK w Krakowie.

Wyniki kontroli mają zostać ujawnione w drugiej połowie roku.

Centrum Cyklotronowe w Krakowie-Bronowicach to jednostka naukowa Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Jego budowa trwała cztery lata i kosztowała ponad 265 mln zł.

Centrum zostało otwarte w 2015 r., jednak nie przyjmowało pacjentów. Brakowało porozumienia Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z placówkami mającymi kierować chorych na terapię. Do podpisania umowy doszło pod koniec września 2016 roku. Od tego czasu centrum przyjmuje pacjentów.

Dziennie z terapii korzysta nawet kilkanaście osób

Najważniejszym miejscem centrum jest cyklotron Proteus C-235 ze stanowiskami do protonoterapii. Do ośrodka kierowani są dorośli chorzy na nowotwory z Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

Dziennie z terapii korzysta od kilku do kilkunastu osób.

Przez pierwsze trzy lata z protonoterapii w Centrum korzystały dzieci. Były to pojedyncze przypadki (łącznie kilkanaścioro dzieci) z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. W 2019 roku szpital zdecydował, że już nie będzie kierował pacjentów na protonoterapię do Bronowic.

Szpital w Prokocimiu tłumaczył, że nie odpowiadają mu warunki umowy na świadczenie metody leczenia. Placówka podkreśla, że Centrum Cyklotronowe w Bronowicach jest jednostką naukową, a nie medyczną i w związku z tym nie ma odpowiedniej aparatury, która potrzebna jest w nagłych wypadkach podczas leczenia najmłodszych pacjentów.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy kierował dzieci na protonoterapię jako podwykonawca Centrum Onkologii. Centrum Onkologii w Krakowie od marca ub.r. bezskutecznie ogłasza konkursy na podwykonawcę w zakresie leczenia pediatrycznych pacjentów w bronowickim centrum.

Terapia protonowa stosowana jest w leczeniu nowotworów usytuowanych w trudno dostępnych miejscach, np. w czaszce, mózgu czy w oku.

Wcześniej na terapię protonową z Polski wyjeżdżano za granicę - do Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i do USA.