Rynoskopia jest jednym z badań laryngologicznych, które jest dość często wykonywane u pacjentów. Nazywana jest także wziernikowaniem nosa. Najczęściej przeprowadzane jest u osób, które zmagają się z problemami z nosem lub z zatokami. Ekspert portalu „Twoje Zdrowie” opisuje jak przebiega to badanie i kiedy się je wykonuje.

Na czym polega rynoskopia?

Rynoskopia, inaczej nazywana wziernikowaniem nosa, jest popularnym badaniem laryngologicznym. Nie jest to badanie inwazyjne, dlatego nie powinno powodować dolegliwości bólowych w obrębie nosa.

Głównym celem przeprowadzenia tego badania jest dokonanie oceny stanu jam nosowych przez lekarza. Oprócz tego sprawdzane są również zatoki boczne nosa, a także małżowiny nosowe. Lekarz ocenia także stan błony śluzowej nosa, która może nie być prawidłowa w przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych tej okolicy twarzy. Dzięki wziernikowaniu nosa możliwe jest zdiagnozowanie wielu schorzeń, a także potwierdzenie przebycia urazów okolicy nosa.

Wśród problemów zdrowotnych, które można zdiagnozować podczas rynoskopii, można wskazać między innymi skrzywienie przegrody nosowej, perforację owrzodzeń, przerost małżowin usznych, a także występowanie polipów i guzów. Oprócz tego rynoskopia bardzo często stosowana jest podczas infekcji górnych dróg oddechowych w celu stwierdzenia obrzęku oraz nadprodukcji wydzieliny. Dzięki wziernikowaniu nosa możliwe jest także stwierdzenie obecności ciała obcego w drogach oddechowych, co bardzo często zdarza się u dzieci.

Przebieg badania i jego rodzaje

Wyróżnia się dwa rodzaje wziernikowania nosa, ponieważ badanie można przeprowadzić z wykorzystaniem dwóch różnych metod. Od rodzaju badania w dużej mierze zależny jest także jego przebieg.

U pacjenta może być wykonana rynoskopia przednia, która jest badaniem jamy nosowej z wykorzystaniem lusterka czołowego lub lampy przy zewnętrznym źródle światła. W przypadku tego badania używa się wziernika Hartmana lub wziernika Kiliana, jeśli badanie ma sięgnąć głębszych struktur.

Pacjent podczas wziernikowania nosa powinien przyjąć pozycję siedzącą oraz nieco odchylić głowę do tyłu. Dzięki temu możliwe będzie poddanie ocenie wszystkich najważniejszych elementów dróg oddechowych.

Oprócz tego, może być wykonana rynoskopia tylna, która jest drugim rodzajem tego badania. To badanie skupia się głównie na badaniu tylnej części nosowej gardła i przypomina standardowe badanie gardła. Podczas rynoskopii tylnej lekarz najczęściej wykorzystuje zwykłą szpatułkę. Jednak niezbędne jest także źródło światła, dzięki któremu poszczególne elementy jamy nosowej oraz tylnej ściany gardła będą lepiej widoczne.

Rynoskopia tylna umożliwia dokonanie lepszej oceny głębiej położonych elementów jamy nosowej. Specjalista podczas wykonywania badania najczęściej wykorzystuje oba rodzaje rynoskopii, ponieważ każdy typ badania ma odmienny charakter i umożliwia postawienie całościowej diagnozy.

Zalecenia do rynoskopii

Wziernikowanie nosa jest badaniem wykorzystywanym głównie do diagnostyki stanu górnych dróg oddechowych. Podczas badania możliwe jest także pobieranie wydzielin do analizy oraz dalszej diagnostyki. Dzięki analizie wydzieliny z nosa możliwe jest określenie charakteru występujących patogenów. Wśród głównych wskazań do przeprowadzenia rynoskopii można wymienić następujące:

  • dolegliwości związane z zatokami, które mogą odnosić się do stanów zapalnych zatok,


  • podejrzenie występowania polipów w jamie nosowej,


  • objawy sugerujące niedrożność dróg oddechowych lub obecność ciała obcego,


  • podejrzenie występowania skrzywienia przegrody nosowej,


  • podejrzenie guzów lub nowotworów w jamie nosowej lub drogach oddechowych,


  • często występujące krwawienia z nosa,


  • cyklicznie występujące infekcje górnych dróg oddechowych, takie jak zapalenia gardła, angina oraz występowanie przewlekłego kataru.


Korzyści z rynoskopii

Wziernikowanie nosa to zabieg, który przynosi pacjentowi szereg korzyści, dlatego warto go wykonać, jeśli istnieją takie zalecenia. Dzięki niemu możliwe jest postawienie odpowiedniej diagnozy oraz wdrożenie niezbędnego leczenia, które może poprawić stan zdrowia pacjenta.

Rynoskopia bardzo często jest dość nieprzyjemna dla pacjenta, jednak nie jest to badanie inwazyjne. Lekarz przeprowadza je szybko oraz sprawnie i na jego podstawie może wyciągnąć pewne wnioski na temat stanu zdrowia pacjenta. Po wykonaniu badania jest stawiana diagnoza, jednak lekarz może także zalecić rozszerzenie diagnostyki oraz wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych.

Rynoskopia ma bardzo duże znaczenie podczas diagnozowania oraz leczenie schorzeń w obrębie nosa, dlatego polecana jest pacjentom, którzy zmagają się z różnymi dolegliwościami tej części twarzy.

Opracowanie: