Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że w kiełbasie surowej metka łososiowa MAP oraz mięsie garmażeryjnym z łopatki wieprzowej wykryto pałeczki salmonelli.


Przeczytaj komunikat GiS:

Zagrożenie: Obecność bakterii Salmonella spp. wykryto w trakcie badań zleconych przez producenta.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt - Kiełbasa surowa metka łososiowa MAP

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii - 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 03.04.2019 r.

Produkt - Mięso garmażeryjne z łopatki wieprzowej

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii - 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 24.03.2019 r.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroliProducent podjął działania w celu wycofania kwestionowanych partii produktów z obrotu. Dodatkowo, producent podjął decyzję o wycofaniu następującego produktu:

Produkt - Kiełbasa surowa metka łososiowa

 • Producent - P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii - 72
 • Data produkcji - 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia - 27.03.2019 r.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o powyższych wynikach Głównego Inspektora Sanitarnego, który następnie poinformował odpowiednie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o konieczności podjęcia działań w celu monitorowania wycofania kwestionowanej partii produktów z obrotu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu do czasu podjęcia skutecznych działań mających na celu eliminację Salmonella, zakazał produkcji surowych wyrobów mięsnych niepoddanych obróbce termicznej w ww. zakładzie - czytamy w komunikacie. 

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.