Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o zdrowie własne i bliskich. Inicjatywa NIL i RPP ma przypominać i propagować podstawowe zasady zdrowego trybu życia, które m.in. wzmacniają odporność organizmu, co ma duże znaczenie w obecnej sytuacji pandemii koronawirusa.

Największy wpływ na stan zdrowia człowieka ma styl życia (53%), w dalszej kolejności otoczenie (21%), czynniki genetyczne (16%), a jedynie w 10% opieka zdrowotna. Dane z raportu "A New Perspective on the Health of Canadians wskazują jak ważne, a zarazem niedoceniane jest znaczenie edukacji zdrowotnej i profilaktyki.

Najistotniejszym wyzwaniem są obecnie sprawne działania, przeciwdziałające skutkom epidemii COVID-19, poprawa sytuacji pacjentów i ich dostępu do leczenia oraz profilaktyki. Trzeba również pamiętać, że jesteśmy współodpowiedzialni za stan swojego zdrowia, nasze zachowania i wybory - podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Na rolę edukacji i profilaktyki zwraca uwagę także prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych w CSK MSWiA w Warszawie: W Polsce koncentrujemy się na medycynie naprawczej, wiele hospitalizacji jest niepotrzebnych, a jeśli profilaktyka jest w złym stanie, w złym stanie są też pacjenci trafiający do lekarzy. W obliczu ograniczonych zasobów kadrowych, które będą odtwarzane jeszcze wiele lat, trzeba myśleć, jak tą samą liczbą lekarzy osiągnąć pożądane rezultaty, a profilaktyka jest jednym z najlepszych sposobów

Niezbędne dla Zdrowia - 10 najważniejszych zasad:

1. Dbaj o zdrowie - zdrowie jest najważniejsze!

2. Bądź́ aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiaj.

3. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.

4. Korzystaj ze szczepień́ ochronnych i badań profilaktycznych.

5. Dbaj o higienę̨ osobistą.

6. Nie lekceważ̇ niepokojących objawów, przedstaw lekarzowi dokładnie swój problem. Niczego nie ukrywaj.

7. Poinformuj koniecznie lekarza o zażywanych lekach, suplementach diety i innych produktach, jeśli czegoś́ nie wiesz lub masz wątpliwości - śmiało zadawaj pytania.

8. Stosuj się do zaleceń́ lekarza. Miej cierpliwość́ w oczekiwaniu na efekt leczenia.

9. Nie żyj złudzeniami - reklama i "doktor Google" nie leczą̨!

10. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną̨ wizytę̨, dasz szansę innym na szybszą pomoc.