Firma Mars Polska wycofała ze sprzedaży 12 rodzajów lodów produkowanych przez koncern. Powodem takiej decyzji jest wykrycie w nich obecności tlenku etylenu.

O decyzji firmy Mars Polska poinformował Główny Inspektor Sanitarny. Tlenek etylenu wykryto w składniku użytym do produkcji lodów.

W związku z powyższym firma Mars Polska Sp. z o.o., po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, wstrzymała produkcję i zablokowała partie produktów, wytworzone z użyciem zanieczyszczonego składnika - czytamy na stronie GIS. Podkreślono, że firma zdecydowała o konieczności wycofania produktów, wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu, zanim Mars Polska uzyskał informację o zanieczyszczeniu surowca.

Ze sprzedaży wycofano: lody Snickers Crisp Xtra, Snickers Xtra, Snickers ice cream bar, czteropak Twix ice cream bar, Twix Xtra ice cream bar, Bounty Xtra M&M's peanut ice cream, Bounty Ice cream bar, oraz produkowany dla "Biedronki" Mixcase lodów.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności wprowadzanej na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone. Kontakt z dużymi ilościami substancji może wywoływać m.in. bóle głowy, mdłości, wymioty, biegunkę i trudności w oddychaniu.