Melatonina - hormon regulujący cykl snu i czuwania, stosowana jako środek wspomagający leczenie zaburzeń snu - może potencjalnie pomóc w leczeniu chorych na Covid-19: takie wnioski przynoszą badania naukowców z Cleveland Clinic w amerykańskim stanie Ohio, opublikowane przez pismo "PLOS Biology".

Zdaniem autorów pracy, obecnie najskuteczniejsze i najbardziej ekonomicznie opłacalne w poszukiwaniu metod leczenia Covid-19 jest sprawdzanie, czy leki i preparaty zarejestrowane do leczenia innych chorób mogą pomóc również w terapii infekcji SARS-CoV-2.

W swojej analizie zespół kierowany przez dr. Feixionga Chenga z Cleveland Clinic posłużył się nową platformą, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) medycznych.

34 leki mogą potencjalnie pomóc w terapii Covid-19. Melatonina jest najbardziej obiecująca

W ten sposób badaczom udało się wykazać, że choroby autoimmunologiczne (np. nieswoiste zapalenie jelit), choroby płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc - POChP - czy włóknienie płuc) oraz neurologiczno-psychiatryczne (depresja czy ADHD) mają z Covid-19 wspólne cele terapeutyczne.

Chodzi o geny i białka, na które działać mogą leki stosowane z dobrym skutkiem w terapii wspomnianych schorzeń.

Naukowcom z Ohio udało się m.in. wykazać, że białka zaangażowane w rozwój niewydolności oddechowej i sepsy - które są jednocześnie głównymi przyczynami śmierci chorych na Covid-19 o ciężkim przebiegu - mają wiele podobieństw z licznymi białkami koronawirusa SARS-CoV-2.

"To wskazuje, że leki stosowane już w leczeniu tych schorzeń mogą mieć zastosowanie w terapii Covid-19 poprzez oddziaływanie na te same cele biologiczne" - wyjaśnił dr Feixiong Cheng.

Ogółem badacze z Cleveland Clinic zidentyfikowali 34 leki, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie również w terapii Covid-19. Melatonina jest spośród nich najbardziej obiecująca.

Melatonina a niższe ryzyko pozytywnego wyniku testu na koronawirusa

Analiza danych dot. pacjentów leczonych w Cleveland Clinic wykazała ponadto, że stosowanie przez nich melatoniny wiązało się z niższym o mniej więcej 30 procent ryzykiem pozytywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

W analizie uwzględniono wiek, rasę, historię palenia papierosów i różne choroby współistniejące. W przypadku osób pochodzenia afrykańskiego ryzyko to spadało o 52 procent.

"Te wyniki nie wskazują, że ludzie powinni zacząć zażywać melatoninę bez konsultacji z lekarzem"

"Należy podkreślić, że te wyniki nie wskazują, że ludzie powinni zacząć zażywać melatoninę bez konsultacji z lekarzem" - zastrzegł dr Feixiong Cheng.

Jak podkreślił: do oceny medycznych korzyści stosowania melatoniny u chorych na Covid-19, konieczne są badania obserwacyjne na szeroką skalę i randomizowane badania kliniczne.