Mali pacjenci szpitala rehabilitacyjnego w Radziszowie biorą udział w muzykoterapii. Takie zajęcia są znakomitym uzupełnieniem kompleksowej rehabilitacji. "Dzieci angażują się w terapię nie odczuwając wysiłku, a wręcz dobrze się bawiąc" - zauważa muzykoterapeutka Paulina Olko.

Muzykoterapia /Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika – Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie /

Przez terapię muzyką można stymulować rozwój mowy pacjenta, zwiększać świadomość ciała, ruchu, przestrzeni, a także rozwijać jego kreatywność i rozbudzać nowe zainteresowania. 

Muzyka jako pewien uniwersalny język dociera nie tylko do naszych uszu (w aspekcie fizycznym), ale kompleksowo oddziałowuje na sfery emocjonalną, społeczną i duchową człowieka. Jednak to relacja jest istotą muzykoterapii - stwarza pacjentowi pewną bezpieczną przestrzeń do wyrażenia siebie i zapewnia wsparcie i motywację do dalszej pracy. Dzięki temu pacjenci angażują się w terapię nie odczuwając wysiłku, a wręcz dobrze się bawiąc - tłumaczy prowadząca Paulina Olko.

Muzykoterapia prowadzona jest w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika - Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. W zajęciach mogą uczestniczyć niepełnoletni pacjenci z zaburzeniami psychoruchowymi, autyzmem, zespołem Downa czy trudnościami adaptacyjnymi.