Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie zyska wkrótce komunikator, dzięki któremu możliwa będzie rehabilitacja wybudzonych ze śpiączki pacjentów. Komunikator umożliwi chorym, którzy nie są w stanie mówić, nawiązywanie relacji z otoczeniem.

Paweł Papke przy łóżku jednego z wybudzonych pacjentów w klinice "Budzik". /Tomasz Waszczuk /PAP

W niedzielę w klinice Budzik przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie nastąpiło przekazanie czeku na dodatkowe wyposażenie kliniki. Środki zostały pozyskane dzięki licytacji medalu przekazanego przez b. prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Pawła Papke. Złoty medal z Mistrzostw Świata z 2014 roku, które wygrali Polacy, wylicytował olsztyński przedsiębiorca.

Zarówno przekazane przez licytującego pieniądze, jak i środki przekazane przez Fundację Ewa Błaszczyk Akogo?, zostały przeznaczone na zakup komunikatora.

Dzięki temu zakupiliśmy i wkrótce będzie dostarczony do kliniki nowoczesny przyrząd służący do komunikowania osób, które nie są w stanie mówić, które tu są i mają możliwość mówienia, ale nie mogą ze względu na uszkodzenie w zakresie zdolności mówienia. Przyrząd będzie używany także w rehabilitacji pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym - podkreślił prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz.

Dr Łukasz Grabarczyk z Kliniki Budzik w Olsztynie powiedział, że placówka spełnia swoją rolę. Pacjenci, którzy tu trafiają, czynią postępy. Obecnie trzech pacjentów jest w kontakcie. Można ich uznać za wybudzonych, czekamy żeby powiedzieli pierwsze słowa i postawili pierwsze kroki. Są już też pacjenci, którzy opuścili Budzik na własnych nogach i są poddawani rehabilitacji poza kliniką - podkreślił dr Grabarczyk.

Wyjaśnił, że rehabilitacja to ciężka praca. To trwa, to nie jest leczenie, która trwa 5 minut, ale wiele miesięcy - podkreślił dr Grabarczyk.

Jak mówił, syntezator mowy przeznaczony jest dla pacjentów, którzy znajdują się w tak zwanym zespole zamknięcia. Wówczas pacjent ze względu na uszkodzenie pewnych struktur mózgowych, nie może się poruszać ani komunikować, a jest w pełni świadomy, w pełni czuje. Przekazanie urządzenia do rehabilitacji takich osób, daje im szansę, by mogli nawiązać pierwszy kontakt i powiedzieć, co się z nimi dzieje - dodał.

Obecna na uroczystości Ewa Błaszczyk z Fundacji Akogo? powiedziała, że syntezator mowy umożliwiający nawiązanie kontaktu przez pacjenta spełnia bardzo ważną rolę. Chodzi o to, by pacjenci mogli przekroczyć pewną granicę. Nawiązanie kontaktu daje motywację i siłę i potem wszystko idzie lepiej - dodała.

Niedzielne wydarzenie w olsztyńskiej Klinice Budzik rozpoczyna dwudniowa uroczystość. W poniedziałek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie podczas inauguracji roku akademickiego władze uczelni nadadzą tytuł doktora honoris causa prof. Tetsuo Kanno ze Światowej Federacji Neurochirurgów. Naukowiec zapoczątkował zastosowanie nowatorskich metod wybudzania ze śpiączki, stosowanych również w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

Natomiast we wtorek tytuł doktora honoris causa odbierze prof. Isao Morita. Profesor uczestniczył w przeprowadzeniu pierwszych w Polsce nowatorskich operacji wszczepu specjalnych stymulatorów dorosłym pacjentom w śpiączce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.

(ag)