Sport przynosi dobre dla zdrowia skutki, które - jak przekonują amerykańscy i szwajcarscy naukowcy - widać także w podeszłym wieku. Wyniki ich badań, opublikowane w czasopiśmie "BMC Public Health", pokazują, że korzystne skutki zdrowotne wyraźnie widać u ponad 70-letnich mężczyzn, którzy uprawiali sport nawet jeszcze przed wojną.

Brian Wansink z Food and Brand Lab Cornell University i Simone Dohle ze Swiss Federal Institute of Technology w Zurichu przeanalizowali przypadki w sumie ponad 700 weteranów II wojny światowej. Zachowane zapisy badań lekarskich, wykonanych u nich jako poborowych, wskazywały na znakomity stan zdrowia. W roku 2000, kiedy byli w wieku średnio 78-miu lat, pytano ich o aktualne samopoczucie i zwyczaje, a także o aktywność fizyczną pół wieku wcześniej.

Wyniki analizy wskazują, że aktywność fizyczna w młodym wieku jest najważniejszym czynnikiem, wpływającym na aktywność fizyczną po 70-tce. Okazało się, że ci z badanych, którzy indywidualnie lub zespołowo uprawiali sport w szkole średniej, po latach nadal są bardziej aktywni i rzadziej odwiedzają lekarzy.

Wnioski są dość jednoznaczne. Stwarzanie młodzieży odpowiednich warunków i możliwości uprawiania sportu, zachęcanie do częstego i systematycznego wysiłku fizycznego, daje duże szanse, że i za kilkadziesiąt lat, w podeszłym wieku, te osoby będą bardziej aktywne i będą mogły cieszyć się lepszym stanem zdrowia. Rachunek jest prosty, na wychowaniu fizycznym nie można oszczędzać.