Bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie dostaną seniorzy w Warszawie. Za dwa tygodnie, od 2 września, w stolicy ruszy program bezpłatnej profilaktyki dla osób, które skończyły 65 lat.

Na bezpłatne szczepienie będą mogli zgłosić się seniorzy zameldowani w Warszawie na stałe albo czasowo i rozliczający podatek w stołecznych urzędach skarbowych. Preparat będzie czekać w jednej z ponad stu pięćdziesięciu przychodni.

To właśnie osoby starsze - jak przypomina profesor Joanna Chorostowska-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy - są najbardziej narażone na niebezpieczne powikłania pogrypowe. Wskaźniki epidemiczne są dobrym, mocnym dowodem na to, że powinniśmy bezpłatnie szczepić osoby starsze. Jest to skuteczna i tania metoda zapobiegania zagrożeniom wynikającym z powikłań - podkreśla profesor Chorostowska-Wynimko.  

Dostępność programu bezpłatnych szczepień - jak przypomina warszawski ratusz - jest bardzo duża. Mieszkańcy będą mogli przyjść na szczepienie do jednej z 168 przychodni. Ich wykaz znaleźć można na stronie>>>

Ratusz przypomina, że Warszawa od kilkunastu lat realizuje program szczepień skierowany także do pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk - czyli osób, u których do zainfekowania może dojść łatwo, a powikłania po zachorowaniu bywają groźne. W placówkach Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego ze szczepień przeciwko grypie skorzysta w tym roku ponad 360 osób. Miasto przewiduje, że w 20 noclegowniach ze szczepień przeciwko grypie skorzysta ponad 660 bezdomnych.

Z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie od września skorzystają także seniorzy miedzy innymi we Wrocławiu i w Ełku. 

W całej Polsce preparat jest częściowo refundowany. Osoby w wieku 65 plus płacą za niego połowę ceny, czyli cenę rzędu 20-30 złotych. 

Opracowanie: