W cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM zajmujemy się sercem i problemami kardiologicznymi. W przypadku zawału, specjaliści są jednogłośni - liczy się czas! Zawał serca zdiagnozowany odpowiednio wcześnie leczy się zarówno farmakologicznie, jak i za pomocą zabiegów. Przeczytaj, jakie badania wykonuje się przy podejrzeniu zawału serca.

Badania laboratoryjne

Oprócz morfologii krwi i stężenia elektrolitów oznaczane są tzw. markery uszkodzenia, inaczej martwicy, mięśnia sercowego, takie jak troponina T lub troponina I oraz kinaza keratynowa.

Elektrokardiogram EKG

Elektrokardiogram jest graficznym zapisem aktywności elektrycznej serca, rejestrowanym z powierzchni klatki piersiowej. Dzięki różnicy potencjałów pomiędzy dwiema elektrodami uzyskiwany jest wykres, zapisywany na specjalnym papierze milimetrowym. CZYTAJ WIĘCEJ...

Echokardiografia serca spoczynkowa

Ujawnia zaburzenia kurczliwości wywołane przez niedokrwienie, spowodowane niedrożnością tętnicy odpowiedzialnej za zawał, a także inne zaburzenia mogące wywoływać ból w klatce piersiowej, a niebędące wynikiem niedrożności tętnicy wieńcowej. To badanie obrazowe z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych, które pokazuje poszczególne części serca oraz umożliwia ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca.

Badanie echokardiograficzne jest badaniem bezpiecznym, nieinwazyjnym i powtarzalnym. Można je wykonać również przy łóżku chorego. CZYTAJ WIĘCEJ...

Koronarografia

Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym, który ma na celu uwidocznienie tętnic wieńcowych, tj. tętnic doprowadzających krew do serca.

W czasie zabiegu, za pomocą specjalnych cewników, podaje się do tętnic środek kontrastowy, jednocześnie wykonując szereg filmów z wykorzystaniem promieni rentgenowskich. Jak przygotować się do koronografii? CZYTAJ WIĘCEJ...