Ujawnia zaburzenia kurczliwości wywołane przez niedokrwienie spowodowane niedrożnością tętnicy odpowiedzialnej za zawał, a także inne zaburzenia mogące wywoływać ból w klatce piersiowej, niebędące wynikiem niedrożności tętnicy wieńcowej. Przeczytaj, na czym dokładnie polega echo serca i jak się do niego przygotować.

Echo serca to badanie obrazowe z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych, które pokazuje poszczególne części serca oraz umożliwia ocenę funkcjonowania jam i zastawek serca. Jest badaniem bezpiecznym, nieinwazyjnym i powtarzalnym. Można je wykonać również przy łóżku chorego.

Jak się wykonuje badanie echokardiograficzne serca i jak należy się do niego przygotować?

W trakcie badania pacjent leży na lewym boku, z lewą ręką uniesioną do góry i ułożoną za głową, a prawą ręką ułożoną wzdłuż tułowia. Na głowicę ultradźwiękową nakłada się żel, a następnie przykłada w wyznaczonych miejscach na klatce piersiowej. Odpowiednio silne dociśnięcie głowicy i poruszanie nią, pozwala uzyskać najbardziej optymalne obrazy serca

Prawidłowy wynik badania echokardiograficznego nie zawsze pozwala na wykluczenie choroby wieńcowej. W jednej z postaci stabilnej choroby wieńcowej, zwanej sercowym zespołem X, wynik badania może być prawidłowy, jednakże charakterystyczne objawy choroby niedokrwiennej serca czy zmiany odcinka ST w elektrokardiograficznej próbie wysiłkowej, mogą wynikać z upośledzenia mikrokrążenia wieńcowego.