Wczesne wykrywanie nowotworów płuc wśród palaczy – taki program ma województwo łódzkie. Badania są bezpłatne i nie potrzeba na nie skierowania.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Internet

Są jednak pewne warunki, które trzeba spełniać, żeby móc skorzystać z tego programu. Trzeba mieć co najmniej 55 i nie więcej niż 80 lat, oraz być mieszkańcem województwa łódzkiego. Badania skierowane są do osób, które palą przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie od minimum 30 lat, lub wcześniej paliły i rozstały się z nałogiem najpóźniej 15 lat temu.

Lista placówek medycznych, uczestniczących w programie:

Łódź

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenie Chorób Płuc i Rehabilitacji. Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego Łódź - Bałuty, ul. Okólna 181, tel. (42) 654 30 52

Łódź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, Poradnia Pulmonologiczna ul. Narutowicza 96 oraz Zakład Radiologii, tel. (42) 291 95 95

Poddębice

"Poddębickie Centrum Zdrowia" Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 16, tel. (43) 828 81 70

Sieradz

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, ul. Nenckiego 2, tel. (43) 827 10 21

Tomaszów Mazowiecki

NU - MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 35, tel. (44) 786 81 00

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.profilaktyka.lodzkie.pl

(ag)