Rodzice adopcyjni dzieci z FASD mogą liczyć na kompleksowe wsparcie specjalistów ze Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Placówka jest najbardziej zaawansowanym ośrodkiem w Polsce zajmującym się diagnostyką i leczeniem dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym.

/Szpital Dziecięcy św. Ludwika w Krakowie

FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych to choroba, której nie można wyleczyć. Można natomiast znacznie złagodzić jej przebieg, zapobiec trwałemu i ciężkiemu upośledzeniu i co najważniejsze - poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie.

FASD dotyka w Polsce 2 na 100 dzieci. To więcej niż np. zespół Downa czy autyzm - choroby, o których słyszy się znacznie częściej. Uważa się, że FASD stanowi najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w krajach rozwiniętych, jest jednocześnie jedną z nielicznych, którym można w 100% zapobiec - wyjaśnia pediatra dr n. med. Katarzyna Dyląg ze Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie przy którym działa Centrum Leczenia i Diagnostyki FASD.

Gdzie szukać pomocy?

Kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży oraz długi czas oczekiwania na świadczenia w poradniach zdrowia psychicznego i poradniach psychologiczno-pedagogicznych powodują, że pacjenci z FASD nie mają szansy na skuteczne leczenie.

W związku z tym powstał program terapeutyczny dla pacjentów z FASD obejmujący opiekę psychoterapeutyczną, neuropsychologiczną czy neurologopedyczną.

Uruchomione zostały także grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodzin/opiekunów pacjentów z FASD z Małopolski.

Cytat

W grupach wsparcia dowiadujemy się, że tak naprawdę nie jesteśmy sami ze swoimi problemami. Dla nas to było niesamowicie wyzwalające, kiedy przyszliśmy na pierwsze spotkanie i poznaliśmy innych rodziców borykających się z takimi samymi trudnościami jak my
Agnieszka Baczyńska, rodzic adopcyjny

Apelujemy do rodziców, którzy zauważą u swoich dzieci niepokojące symptomy, podejrzewają FASD, by nie zwlekali i zgłosili się do naszego Centrum Leczenia i Diagnostyki FASD przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie. Nie jest wymagane skierowanie - wyjaśnia Paula Cupryan z Działu Promocji i Marketingu Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

"Bycie rodzicem dziecka z FASD to wielkie wyzwanie"

Zofia Smoleń-Jajeśnica - matka adopcyjna, ale również pedagog prowadzący szkolenia w krakowskim szpitalu - podkreśla, że bycie rodzicem dziecka z FASD jest wielkim wyzwaniem:

Uszkodzenie mózgu wywołane prenatalną ekspozycją na alkohol sprawia wiele trudności w codziennym funkcjonowaniu naszych dzieci. Na to wszystko nakładają się traumatyczne przeżycia związane z dzieciństwem, zaburzenia więzi, odrzucenie. W związku z tym dzieci mają trudności z regulacją emocji - tłumaczy Zofia Smoleń-Jajeśnica.

Cytat

Nasze dzieci najbardziej potrzebują miłości i zrozumienia. Jednak to nie wystarczy. Potrzebują też jak najwcześniejszej terapii i pomocy ze strony specjalistów
Zofia Zmoleń-Jajeśnica, pedagog, rodzic adopcyjny

Do czego może doprowadzić u dziecka picie alkoholu przez matkę w ciąży?

Alkohol etylowy działając na nienarodzone dziecko powoduje powstawanie zmian w budowie ciała, wad rozwojowych wielu narządów, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. To skutkuje zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i mowy, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, upośledzeniem umysłowym, padaczką, ADHD, zaburzeniami z kręgu autyzmu, trudnościami w relacjach społecznych, skłonnością do uzależnienia od alkoholu i innych używek. Tak więc zaburzenia związane z ekspozycją płodu na alkohol mogą dotyczyć najważniejszych sfer funkcjonowania dziecka - alarmuje dr n. med. Katarzyna Dyląg.

Zadanie pn. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) oraz dla ich rodziców i opiekunów jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego