Nawet o jedną trzecią więcej dzieci i młodzieży - w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii - trafia do gabinetu psychiatry. To wniosek z danych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Właśnie o kondycji psychicznej młodych osób mówimy w tym tygodniu w cyklu Twoje Zdrowie w Faktach RMF FM. Odwiedzamy Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA USKW przy ulicy Szamockiej w Warszawie.

EZRA UKSW została powołana 28 lutego 2018 roku przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu - jak czytamy w komunikacie kierowników tego ośrodka - "wdrożenia nowego modelu opieki psychologiczno-psychiatrycznej dla mieszkańców dzielnicy Bielany. Jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz trwający lat kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży".

Odpowiedź na kolejki do specjalistów

"Wielomiesięczne kolejki dla lekarzy specjalistów, przepełnione szpitale całodobowe oraz bezpodstawna hospitalizacja dzieci i młodzieży. We współpracy z burmistrzem Bielan oraz instytucjami bielańskimi od 2018 roku wdrażany jest system wsparcia dla dzieci i rodzin, które doświadczają różnej natury problemów psychicznych. Pierwszym otworzonym ośrodkiem EZRA UKSW było Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach" - opisują władze Centrum. 

Najważniejsze założenia modelu opieki stosowanego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA USKW:

 • Działamy głównie w środowisku niepełnoletniego pacjenta, uruchamiając zasoby pozostające w jego najbliższym otoczeniu, tj. w rodzinie, szkole, klasie, grupie rówieśniczej. W ten sposób osoby ważne dla dziecka mogą wspierać jego proces terapeutyczny i podtrzymywać pozytywne zmiany osiągnięte w terapii.  
 • Proces leczenia opieramy na indywidualnym planie zdrowienia, przy tworzeniu którego wykorzystujemy również wiedzę płynącą z rodziny i środowiska.
 • Udzielamy pomocy kompleksowo - w zależności od potrzeb terapie prowadzone są indywidualnie, grupowo lub rodzinnie.
 • Łączymy teorię, czyli szeroką wiedzę specjalistów z praktycznym, skutecznym działaniem na wielu płaszczyznach.
 • Opieramy się na założeniach dialogu otwartego, m.in. natychmiastowej pomocy, elastyczności w indywidualnym podejściu do problemu dziecka/nastolatka i jego rodziny czy zapewnieniu ciągłości psychologicznej.
 • Wykorzystujemy kliniczny model opieki psychologiczno-psychiatrycznej, jak i teorię terapii systemowej.
 • Adresujemy wsparcie również do instytucji obecnych w środowisku lokalnym dziecka i jego rodziny.


Słuchanie, diagnoza, wsparcie

Prowadzący warszawskie Centrum podkreślają, że podstawą terapii, którą stosują, jest słuchanie pacjentów. Zanim określimy, co stanowi istotę troski, z którą zwracacie się do nas o pomoc, wysłuchujemy uważnie wszystkich członków rodziny lub innych osób z otoczenia. Pozwalamy, aby dziecko również mogło wyrazić swój punkt widzenia, może bowiem ono mieć odmienne zdanie na temat problemu. Traktujemy wszystkich po partnersku - przekonują prowadzący Centrum przy ulicy Szamockiej.

Po przeanalizowaniu sytuacji próbujemy określić, co stanowi przyczynę trudności. Może się zdarzyć, że jest kilka różnych czynników, które wpływają na niepokojące zachowanie dziecka. Staramy się wówczas postawić diagnozę. W przypadku, gdyby okazało się, że potrzeba dodatkowej specjalistycznej wiedzy czy pomocy, udzielamy informacji, gdzie można się udać, aby otrzymać odpowiednie wsparcie - tłumaczą specjaliści. 

Część terapii, w tym spotkania terapeutyczne, zaplanowane są w miejscach, gdzie młodzi pacjenci funkcjonują na co dzień. Wspierając proces zdrowienia naszych Klientów oferujemy spotkania w ich naturalnym środowisku obejmującym dom rodzinny, szkołę i inne ważne instytucje, ponieważ żyjemy w sieci relacji społecznych, które obejmują m.in. rodzinę, grupę rówieśniczą, społeczność szkolną i sąsiedzką - opisują prowadzący Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży EZRA USKW. 

Obecnie poradnie stosujące ten model działają w szesnastu miejscach w Polsce: 

 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Warszawa-Żoliborz,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bemowo,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Ożarów Mazowiecki,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Piaseczno,
 • Poradnia Psychologiczna i Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Radom,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Węgrów,
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży Sierpc,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Piotrków Trybunalski,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Działdowo,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Białystok,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Rzeszów,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Zambrów,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Siemiatycze,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Zwoleń,
 • Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży Siedlce.

Opracowanie: