Każdy człowiek ma inną psychikę i inaczej może reagować na to, co go spotyka. Życie w stresie negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym. Skutki przewlekłego stresu wpływają m.in. na osłabienie układu odpornościowego.

Udowodniono statystyczny związek pomiędzy stresorami a chorobą. Thomas Holmes oraz Richard Rahe - psychiatrzy z Washington University w Seattle, ogłosili w 1967 roku alternatywną koncepcję stresu, która bazuje na pojęciu stresora.

Holmes i Rahe opracowali skalę 43 wydarzeń życiowych, którą uszeregowano według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga każde wydarzenie. Badano względną siłę działania sytuacji stresowych, przypisując bodźcowi odpowiednią wartość umowną jednostek stresu w skali od 0 do 100.

Dzięki temu powstał popularny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS).

Oto 10 najbardziej stresujących sytuacji:1. Śmierć współmałżonka (100)

2. Rozwód (73)

3. Separacja małżeńska (65)

4. Pobyt w więzieniu (63)

5. Śmierć bliskiego członka rodziny (63)

6. Zranienie ciała lub choroba (53)

7. Zawarcie małżeństwa (50)

8. Zwolnienie z pracy (47)

9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)

10. Przejście na rentę lub emeryturę (45)