Osiem osób zmarło w tym roku we Włoszech z powodu powikłań po odrze - podał w najnowszym biuletynie krajowy Instytut Zdrowia. Od początku roku stwierdzono w tym kraju 2368 zachorowań.

Według Instytutu, który regularnie publikuje raporty z monitoringu zachorowań na odrę, 90 procent przypadków zanotowano w ośmiu regionach, w tym połowę na Sycylii.

Po przeszło 200 zachorowań lekarze stwierdzili w stołecznym regionie Lacjum i w Kampanii.

Najwięcej chorych było wśród dzieci poniżej roku życia.

U 1100 osób, a więc prawie u połowy chorych, doszło do powikłań, takich jak zapalenie płuc i niewydolność oddechowa.

Na odrę zachorowało 103 pracowników służby zdrowia, z których 84 nie było zaszczepionych.

(ag)