Ministerstwo Zdrowia poinformowało o planach dodania do wykazu świadczeń gwarantowanych 4 nowych wskazań do stosowania terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych w okolicy głowy i szyi, poza narządem wzroku. To m.in. nowotwory wieku dziecięcego jak chrzęstniakomięsak czy rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych, występujący u dorosłych.

Autorzy komunikatu podkreślają, że objęcie finansowaniem terapii protonowej, szczególnie wśród młodych pacjentów, umożliwia zmniejszenie dawki promieniowania na zdrowe tkanki. 

Takie podejście ma zdrowotne konsekwencje w populacji osób młodych, gdyż możliwość wybiórczej ochrony narządów krytycznych w określonym obszarze daje możliwość zmniejszenia ryzyka odległych następstw promieniowania - czytamy na stronie resortu.

Nowe wskazania do stosowania terapii protonowej to:

- nowotwory wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej: struniak lub chrzęstniakomięsak (ICD-10: C41);
- nowotwory wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej: mięsaki tkanek miękkich i kości (ICD-10: C41 lub C49);
- rak gruczołowo-torbielowaty gruczołów ślinowych (ICD-10: C06) wymagający radioterapii w okolicy podstawy czaszki - stan po leczeniu operacyjnym i brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy;
- nawrót miejscowy nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii wymagający ponownego napromieniania z intencją radykalną. 

Te wskazania nie były dotychczas objęte finansowaniem ze środków publicznych. Teraz mają być zakwalifikowane do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zmiany zostaną wprowadzone do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 roku.


Jak wyjaśnili autorzy, lista aktualnie finansowanych wskazań została ustalona w wyniku procesu oceny technologii medycznych przeprowadzanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rekomendacja prezesa AOTMiT w tej sprawie została wydana 29 października 2015 roku.

Ocena technologii medycznych polega na zebraniu i ocenie dostępnych dowodów naukowych w celu określenia skuteczności terapii w poszczególnych wskazaniach, a także oszacowaniu efektywności kosztowej oraz wpływu na budżet płatnika dla poszczególnych technologii medycznych. Protonoterapia jest metodą stosunkowo nową, bardzo kosztowną, w stosunku do której cały czas prowadzone są badania o charakterze eksperymentów medycznych mające na celu określenie jej skuteczności. Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje rozwój tej technologii i dostępności dowodów naukowych - podkreślili autorzy

>>>> PEŁNY KOMUNIKAT RESORTU ZDROWIA

(k.s.)