Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej otwarto w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Są w nim przyjmowani pacjenci, u których potwierdzono już chorobę nowotworową, ale powstał także z myślą o osobach, u których wyniki badań jedynie sugerują nowotwór złośliwy.

Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej otwarto dla osób, które po raz pierwszy zgłaszają się do Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Porad udzielają pacjentom lekarze I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii i to oni są odpowiedzialni za ustalenie dalszego postępowania.

Mogą skierować pacjenta do pogłębionej diagnostyki, np. badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, biopsji cienko lub gruboigłowej, kolonoskopii, gastroskopii, czy badań laboratoryjnych. Pogłębiona diagnostyka ma przynieść odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu zaawansowania jest nowotwór i pomóc szybciej wdrożyć adekwatne leczenie - chirurgię, radioterapię lub leczenie systemowe.

Są też pacjenci, którzy przychodzą, bo podejrzewają, że mają chorobę nowotworową albo chorobę nieuleczalną. Czasami już na wstępnym etapie jesteśmy w stanie to po prostu wykluczyć - mówi prof. Krzysztof Składowski dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie i kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii.

Do GPPO nie jest konieczne skierowanie. Jest świetnie, kiedy to skierowanie jest, bo ono już nam ukierunkowuje zagadnienie - podkreśla prof. Składowski.

Szansa na szybsze leczenie

Celem działania GPPO jest skrócenie chorym ścieżki diagnostyczno-leczniczej.

Nierzadko tacy pacjenci czekają kilka miesięcy na poradę specjalisty, wyznaczone przez niego badania i ich wyniki. Chodzi więc o to, aby tu, w instytucie, lub w kooperujących z nami szpitalach już bez zwłoki, jak najszybciej trafili do właściwego zespołu specjalistów, którzy zastosują u nich terapię adekwatną do rozpoznanego nowotworu.

Na przykład, pacjent z rakiem jelita grubego ma trafić do Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, pacjent z rakiem płuca będzie leczony przez zespół płucny, chorą na raka piersi zajmą się specjaliści z Breast Unitu, a chorego na białaczkę czy chłoniaka powinien przejąć zespół specjalizujący się w leczeniu nowotworów krwi.

Poza tym pacjenci, u których objawy i wyniki badań nie potwierdzają nowotworu, otrzymują poradę, czy wymagają leczenia, jakiego i gdzie mogą się w tym celu udać z naszym skierowaniem - mówi prof. Krzysztof Składowski.

Pacjenci przyjmowani dwa razy w tygodniu

Pacjenci są przyjmowani w GPPO dwa razy w tygodniu.  Termin wizyty ustalany jest przez Call Center telefonicznie, mailowo lub osobiście.

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent zgłasza się najpierw do rejestracji, skąd kierowany jest do pielęgniarki, która przeprowadza z nim wywiad, skanuje dostarczoną przez niego dokumentację medyczną i po zebraniu najistotniejszych informacji przekazuje go lekarzowi. Ten bada pacjenta, analizuje problem i ustala dalsze postępowanie.