Krajem, który najlepiej poradził sobie z epidemią koronawirusa są Chiny. Stało się to dzięki połączeniu medycyny akademickiej i naturalnej. Głównym surowcem używanym i rekomendowanym w Chinach przez tamtejszy rząd i służby medyczne jest korzeń lukrecji.

Właściwości lukrecji kompleksowo przedstawia schemat ujęty w książce "Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia":

Przeciwwirusowe właściwości lukrecji

Pierwsze doniesienie na temat terapeutycznego działania lukrecji w przypadku koronawirusa SARS pojawiło się w 2003 roku. Artykuł opisuje prace badawcze przeprowadzone na uniwersytecie we Frankfurcie i pokazuje, że glicyryzyna, która uważana jest za główną aktywną biologicznie substancję zawartą w korzeniu lukrecji, hamuje replikację wirusa związanego z SARS. Porównania dokonano względem rybawiryny, 6-azaurydyny, pirazofuryny i kwasu mykofenolowego. Uznano, że najsilniejszym inhibitorem replikacji SARS-CV w komórkach Vero była glicyryzyna.

W innych publikacjach przeczytać można, że zaobserwowano znaczną aktywność przeciwwirusową kwasu glicyryzynowego wobec wirusa opryszczki. Kwas glicyryzynowy powodował całkowite zahamowanie tworzenia się biofilmu w zakażonej wirusem HIV linii komórek. Przypuszcza się, że hamowanie replikacji HIV może być związane z nieswoistym hamowaniem adsorpcji wirusa na komórkach. Ekstrakty z korzenia lukrecji wykazują także działanie przeciwgrzybicze wobec grzybów Candida albicans, Arthrinium sacchari oraz Chaetomium funicola. Hamują także rozwój grzybów pleśniowych.

Skutki uboczne

Lukrecja może prowadzić do hipokaliemii, która niesie ryzyko wzrostu zaburzeń rytmu pracy serca w przypadku stosowania leków antyarytmicznych, a także spowodować wzrost toksyczności glikozydów nasercowych, np. digoksyny. Nadmierne wydalanie potasu może potęgować hypokaliemię wywołaną stosowaniem leków moczopędnych, np. furosemidu.

Obniżenie poziomu potasu jest także konsekwencją stosowania niektórych ziół o działaniu przeczyszczającym, np. kruszyny, rzewienia czy też alony z aloesu. Przewlekłe stosowanie dużych dawek korzenia lukrecji może powodować retencję wody, a co za tym idzie obrzęki. Przy stosowaniu estrogenów należy brać pod uwagę, że lukrecja może nasilić działania niepożądane tych leków, takie jak nudności, migreny, nadwrażliwość piersi oraz wspomniane wcześniej obrzęki. Takie działania niepożądane mogą nastąpić także przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych. Lukrecja może zwiększyć ryzyko krwawienia w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny. Może także przyśpieszyć metabolizm paracetamolu.

Pamiętać należy, że trudno jest osiągnąć dawkę lukrecji, która by takie działania niepożądane prowokowała, z uwagi na jej słodki smak (nawet 50 razy słodszy od cukru). 

Na podstawie:

1: ESCOP Monographs (Second edition), The Scientific Foundation for Herbal Medicinal Products; ESCOP and THIEME; 2003

2: I. Matławska; Farmakognozja; Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu; 2006

3: Community herbal monograph on Glycyrrhiza glabra L. and/or Glycyrrhiza infl ata Bat. and/or Glycyrrhiza uralensis Fisch., radix; European Medicines Agency; 2012

4: Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus; Lancet; 2003; 361: 2046-2048

5: K. Kucharska-Ambrożej; Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności biologicznej lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra L.; Postępy Fitoterapii; 2017; 18(2): 158-164

6: K. Błecha, I. Wawer; Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia; BONIMED; 2019

Opracowanie: