Czas pandemii sprawia, że trwają usilne poszukiwania leków, które mogłyby przyczynić się do zwalczenia wirusa SARS CoV-2. Naukowcy analizują zarówno leki syntetyczne, jak i surowce zielarskie. Jednym z nich stały się nasiona czarnuszki siewnej, o której wiadomo od wielu lat, że wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne, a ponadto stymuluje odporność organizmu. W czterech ośrodkach naukowych w Pakistanie przeprowadzono badania na grupie 313 pacjentów z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem Covid-19.

Pacjenci zostali podzielenie losowo i otrzymywali mieszaninę 1 grama miodu i po 80 mg nasion czarnuszki na kilogram masy ciała dziennie. Leczenie prowadzono przez 13 dni obok standardowego postępowania terapeutycznego. 

Jakie były efekty?

U osób stosujących dodatkowo czarnuszkę siewną skrócił się czas choroby o umiarkowanym przebiegu z 7 dni do 4 dni, a w przypadku ciężkiego przebiegu z 13 do 9 dni. Przyspieszyła się również eliminacja wirusa z organizmu. W szóstym dniu choroby w przebiegu umiarkowanym, u osób leczonych czarnuszką 2/3 z nich wznowiło normalną aktywność, a w grupie nie otrzymującej czarnuszki zaledwie 11% pacjentów wróciło do aktywności.  

Analogicznie w przypadku ciężkiego przebiegu u osób przyjmujących czarnuszkę po 6 dniach 50% pacjentów wróciło do aktywności, a u osób leczonych bez tego surowca było to zaledwie 3%. Śmiertelność u pacjentów z ciężkim przebiegiem, którym podawano czarnuszkę wynosiła 4%, a w grupie kontrolnej, w której nie podawano czarnuszki, było to aż 18,87%.

Naukowcy z Iraku badali jej skuteczność

Obserwacja prowadzona była na 259 pacjentach, którzy otrzymywali obok standardowego leczenia, olej z czarnuszki siewnej w ilości 40mg/kg masy ciała raz dziennie doustnie. Terapię prowadzono przez 14 dni. Grupę kontrolną stanowiło 160 pacjentów, u których stosowano standardowe leczenie. 

Obserwacja pacjentów wykazała, że w grupie leczonej czarnuszką jedynie u dwóch pacjentów doszło do nasilenia choroby, co stanowi 1,3%.  W grupie kontrolnej były to aż 44 przypadki, co stanowi 17%. Ponadto w grupie, która nie przyjmowała czarnuszki doszło do 14 zgonów, co stanowi 5,4%, nie odnotowano żadnych zgonów w grupie przyjmujących czarnuszkę

Uważa się, że głównym składnikiem nasion czarnuszki wykazującym działanie terapeutyczne jest olej z tej rośliny, ale tylko taki, który ma odpowiednią zawartość olejku eterycznego.  Z ciał czynnych, które prawdopodobnie wykazują działanie terapeutyczne wymienia się tymochinon i karwakrol. Ten ostatni związek może hamować aktywność receptora ACE2 i blokować wejście Sars Cov-2 do komórki oraz hamować jego replikację.