14 stycznia mija termin dopisywania się do szczepień dla kadry medycznej. Chętni zgłaszani są poprzez placówki medyczne, które muszą dopisać swoich pracowników do systemu. Mogą to zrobić także lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub farmaceuci prowadzący aptekę.

Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe zbierają dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca

Każdy chętny musi wypełnić oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, niezbędny będzie także numer PESEL. Listę należy zgłosić poprzez internetowy formularz.  W formularzu deklarujemy czy jest to pracownik medyczny czy niemedyczny.

Takie same kroki musi podjąć lekarz lub farmaceuta, który prowadzi jednoosobową działalność. W formularzu będzie musiał podać NIP i REGON oraz wybrać szpital węzłowy. 

Rodzice wcześniaków powinni zadeklarować chęć zaszczepienia w szpitalu, w którym przebywa ich dziecko. Placówka wystawia e-skierowanie i szczepi razem ze swoją kadrą albo zgłasza do szpitala węzłowego. 

Do szczepienia mogą się zgłosić osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta

 

Skierowanie znajdziemy na Internetowym Koncie Pacjenta. To informacja szczególnie istotna dla pracowników medycznych, którzy dopisują się szczepień z tytułu indywidualnej działalności. Po wysłaniu zgłoszenia do systemu nie dostaniemy żadnego potwierdzenia, e-maila lub telefonu. Po zakwalifikowaniu zgłoszenia e-skierowanie pojawi się na naszym Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce e-skierowania. Po jego uzyskaniu musimy skontaktować się z punktem szczepień i to w nim umówić się na konkretny termin.

 Osoby z grupy "zero", to: 

  • pracownicy szpitala węzłowego 
  • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych 
  • pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej 
  • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki 
  • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych 
  • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów 
  • personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy - bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści),
  • pracownicy firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie 
  • rodzice wcześniaków